IRPR9600 IR програматор

IRPR9600 IR програматор за прочитане на оригинални дистанционно, програмиране на дистанционни серия RATAI и PACOSTAR. С излъчваща функция  и функция отдалечено приемане.

Представлява мощен инструмент за боравене с оригинални дистанционни управления и IR програмируеми дистанционни
Възможност за прочитане на оригинални дистанционни и запаметяването им в ТXT файл. ( в случай на повреда или загубване на оригиналното дистанционно)
Добавяне в собствена база данни и интернет база данни.
Изключително много марки и модели нови телевизори, DVD-та, сателитни приемници, уредби, и др.
Възможност за прочитане на оригинални дистанционни и запаметяването им в ТXT файл.
База данни с повече от 400 000 модела. Постоянна актуализация.

 
Изтеглете най-новия софтуер за серия PACO STAR

Изтеглете най-новия софтуер за серия RATAI

Какво означава излъчваща функция?

Софтуерът за дистанционни има възможност за намиране код за устройство чрез "автоматично търсене". 

За целта отидете на "разширено търсене", изберете "автоматично търсене" и отбележете типа устройство,  което търсите и евентуално марката( примерно "sat", "Strong"). В банката "брой оставащи кодове", ще се появят всички кодове в базата данни, които отговарят на зададените критерии. Задайте бутон на показаното отстрани дистанционно, за да изберете функцията, която програматорът да задейства на вашето устройство( примерно POWER OFF/ON, VOL+/-, или цифров бутон). След това задайте " търси авто" и насочете програматора към устройството. Той започва да излъчва последователно всички кодове, които са в банката, през определен интервал от време( който вие сте определили). Когато програматорът задейства дадената функция на устройството( примерно го изключи), може да паузирате автоматичното търсене и да проверите дали този код изпълнява всички функции за това устройство, като го заредите на вашето програмируемо дистанционно. Търсенето може да продължи докато намерите код, който да изпълнява всички функции на вашето устройство. 

 

 

Properties
Brand/ Model
PACO STAR, RATAI
0878515915 за въпроси и поръчки

0878515915